X

PITANJA I KONTAKT
PITANJA I KONTAKT
info@snezic.hr

Zašto otvoriti preduzeće u BIH

Sa najavom povećanja poreza, posebno povećanjem oporezivanja dividendi, sve više hrvatskih preduzetnika odlučuje se da otvori poduzeće u inostranstvu. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BiH) je država u kojoj se dividende odnosno isplata dobiti vlasniku ne oporezuje. U BiH se poduzeće oporezuje samo od 0 do najviše 10% poreza. Da pojednostavimo na primeru: u Hrvatskoj poduzetnik mora na zarađenih (dobit) 100.000 EUR godišnje dobiti prvo državi platiti 18% poreza od dobiti pravnih osoba, a onda, kada želi tu dobit isplatiti kao vlasnik poduzeća, mora odmah državi platiti dodatnih 10% poreza na dividende (isplaćena dobit). Pod novim vladinim mjerama čak više. Dakle u Hrvatskoj, će poduzetnik morati da plati od zarađenih 100.000 EUR, 28% naknada (porez na dobit pravne osobe i porez na dividende).

 

U Bosni i Hercegovini, međutim, poduzetnik se oporezuje isključivo sa maksimalnim porezom, odnosno 10% poreza od zarađenih 100.000 EUR.

Poduzeće Snežič poreski inženiring, d.o.o. vam nudi u saradnji sa partnerskom firmom Moj Pravnik d.o.o. Banja Luka, čiji je prokurist dr. Rok Snežič univ. dipl. prav. pravo, cjelovitu pomoć u otvaranju poduzeća u BiH. Za vas obezbeđujemo i radnu dozvolu, ako želite biti  u bosanskom poduzeću takođe zaposleni, a nudimo vam i poresku i pravnu pomoć i savjetovanje u Hrvatskoj i Bosni.

Osnivanje bosanskog preduzeća (d.o.o.) završavamo u roku od 10 dana od potpisivanja vašeg ovlašćenja. Završavamo i prijavu privremenog boravka i osiguravamo vam sedište vašeg preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Potrebno je istaći da se BiH ne nalazi na popisu poreskih oaza (popis poreza po odbitku, kojeg vodi Ministarstvo za financije), pa vam hrvatski poreski organ NE može kod usluga prjenosa u BIH naplatiti bilo kakve dodatne poreze.

Također treba napomenuti da je u BiH minimalna plata 250 EUR (bruto), dakle doprinosi za zaposlenog sa minimalnom platom su 100 EUR.

Također, BiH ima 17% PDV-a, što je jedina poreska stopa za PDV u BiH i ne poznaje nikakvo drugo oporezivanje kod kupovine automobila ili plovila. Dakle, ako razmišljate o kupovini skupog automobila ili plovila, predlažemo da osnujete poduzeće u BiH, koje zatim kupuje automobil i plovilo. 

Međutim, ako imate na bosanskom poduzeću registriranu djelatnost davanja vozila u najam, onda možete kupiti vozilo bez PDV-a.

BiH nije članica Evropske unije niti je potpisnica OECD sporazuma o razmjeni informacija o bankarskim transakcijama i vlasnicima bankarskih računa u BiH. Tako BiH ne dostavlja podatke o bosanskim pravnim subjektima hrvatskim poreskim organima. Niti ima zakon o porijeklu imovine. Tako da bosanska poduzeća i bosanske rezidente ne mogu pitati niti hrvatski niti bosanski poreski organi o poreklu imovine jer nemaju nikakvu pravnu osnovu. Hrvatska poreska uprava nema nadležnost nad bosanskim poduzećima i bosanskim rezidentima (iako su to hrvatski  državljani).

 

Vlasnik preduzeća može podići gotovinu na bosanskim bankama sa računa svog preduzeća neograničeno nakon uplate 10% poreza od dobiti pravne osobe. Poduzeće Snežič poreski inženiring, d.o.o. može vam pomoći i savjetovati vas o sticanju bosanskog rezidentstva, što ne znači da morate vratiti hrvatsko državljanstvo, već samo promijeniti rezidentsvo (što znači državu u kojoj ste dužni platiti lični porez kao fizičko lice), pa time Hrvatska nad vama gubi poresku jurisdikciju i mogućnost vašeg oporezivanja.

 

Za osnivanje poduzeća u BiH kontaktirajte nas na: info@snezic.hr i rado čemo vam odgovoriti.

Za više informacija posjetite naš sajt: www.snezic.hr

 

Dr. Rok Snežič, univ. dipl. prav, stručnjak u oblasti poreskog prava

Dr. Klavdija Snežič, poreska savjetnica sa licencom

dr. Rok Snežič, univ. dipl. prav.

Stručnjak u oblasti

poreskog prava

Bibliografija